Materská škola, Ul. J. Kráľa 1615, 962 05 Hriňová

 

List rodičom

 

už som sa stal(a) škôlkarom a dokážem sa s malou pomocou dospelého obliecť, obuť, umyť a učesať, vypýtam sa na WC, sám sa najem lyžicou. Nastal čas, kedy sa chcem naučiť ešte viac a dokážem to bez Vás za pomoci mojich pani učiteliek, ktoré mi Vás na určitý čas nahradia.

A teraz Vás zoznámim s mojou materskou školou:

 

 1. MŠ sa otvára o 600 a zatvára o 1600 hod. Privádzajte ma sem včas, najneskôr do 800 hod. Keď to bude potrebné (náhodou zaspíme, pôjdem na vyšetrenie) nezabudnite to oznámiť do 800 hod. mojim pani učiteľkám, aby ma s kamarátmi čakali na tel. č.:

 

045/5497 280

 

 1. V šatni mám svoju skrinku na uloženie osobných vecí a prezuviek (papuče alebo topánky bez suchého zipsu, aby nevytrhávali koberec). Nevyhovujúce sú pre mňa šľapky, lebo nie sú bezpečné. Keď ma budete sprevádzať do triedy, vždy použite návleky.

 

 1. Čo do materskej školy potrebujem:
 • Tekutý prach na biele prádlo 1,5 l ( Bupi, Lovela alebo iný detský tekutý prach) na pranie posteľnej bielizne a uterákov
 • prezuvky a pyžamo označené menom
 • deti 5 - 6 ročné telocvičný úbor (plátenné vrecúško, biele ponožky, biele tričko s krátkym rukávom, krátke bavlnené nohavice – všetko označené mojim menom)

 

 1. Čo do materskej školy priniesť nemusím:
 • hrebeň
 • uterák
 • posteľnú bielizeň

 

 1. Občas sa stane, že do materskej školy si budem chcieť vziať niečo nevhodné (sladkosti, peniaze, maminkin rúž, lak na nechty, drahé hračky a pod.), ktoré môžu mne alebo mojim kamarátom ublížiť. Vtedy rešpektujte rady a odporučenia mojej pani učiteľky.

 

 1. Ak som pre chorobu nenavštevoval MŠ, odovzdajte mojej pani učiteľke potvrdenie od lekára o tom, že som už zdravý/á.

 

 1. Medzi kamarátov ma vždy privádzajte len zdravého a čistého, aby som neohrozil ich zdravie (vodavý a biely soplík nikomu neublíži, ale so zeleným ma zaveďte k lekárovi). Pravidelne mi kontrolujte vlasy, obliekajte ma primerane ročnému obdobiu a počasiu (lepšie sa budem cítiť vo voľnejšom športovom oblečení, pretože veľa času trávim hrami a pobytom vonku). Ak sa mi stáva, že sa ešte pocikám, pripravte mi do skrinky náhradné oblečenie.

 

 1. Každý mesiac Vám z materskej školy, prinesiem poštovú poukážku na úhradu stravného a ak ešte nie som predškolák, aj na úhradu pobytu v materskej škole. Dbajte, prosím, na to, aby ste po neodkladnej úhrade doklady o zaplatení (najneskôr do 20. v mesiaci) vhodili do poštovej schránky umiestnenej v šatni.

 

 1. V šatni je aj nástenka, ktorá slúži na dôležité oznamy. Venujte im prosím pozornosť, aby ste vedeli, kedy pôjdeme do kina, divadla, kedy je materská škola zatvorená a pod. Ak niekedy bude potrebné priniesť do materskej školy peniaze, vložte presnú sumu do obálky s menom a odovzdajte mojej pani učiteľke.

 

 1. Na uľahčenie môjho vstupu do materskej školy pani učiteľky pre mňa pripravili adaptačný program, preto nebuďte prekvapení, keď prvé dni alebo týždne nebudem môcť stráviť v materskej škole celý deň – doprajte mi čas, aby som si zvykol (zvykla).

 

 1. Niekedy sa môže stať, že sa budete chcieť s pani učiteľkami porozprávať o tom, ako sa mi v kolektíve darí, čo všetko zvládnem, aký som ku kamarátom a pod. Dohodnite si s nimi stretnutie a nikdy nezačínajte takýto rozhovor v prítomnosti iných ľudí, detí a najmä mňa.

 

 1. Ak v niektorý deň do MŠ neprídem, nezabudnite ma odhlásiť zo stravy do 700 hod.  (osobne, telefonicky alebo sms – kou) v školskej jedálni na tel. č.: 0950 407 794 prípadne 045/54 97 280. V prípade, že na to zabudnete môj obed budete môcť prevziať v čase od 1030 do 1100 hod. vo výdajni stravy (vchod do riaditeľne) do vlastných nádob.  Ak som viac dní do škôlky nechodil, najneskôr deň pred mojim nástupom ma znovu prihláste do 700 hod. Do MŠ mi nenoste stravu pripravenú doma, mimo stravovacieho zariadenia -  v prípade jubileí a osláv detí (hlavne epidemiologicky rizikové požívatiny ako cukrárske výrobky - koláčiky, torty a i.).

 

 1. MŠ sa z dôvodu bezpečnosti o 800 zamyká, preto keď ma prídete prevziať použite zvonček pri vchodových dverách označený mojou triedou a nahláste moje meno. Pani učiteľka Vám otvorí dvere. Vojdite do šatne a počkajte na mňa. Pri vchádzaní dvere nezabuchnite, ale zatvorte, aby sa do budovy nedostali cudzí ľudia.

 

       Váš syn, dcéra

 

 

 

 

www.msjkrala.webnode.sk