RADA  ŠKOLY  PRI  MATERSKEJ  ŠKOLE UL. J. KRÁĽA  Č. 1615, HRIŇOVÁ

 

 

VÝSLEDKY VOLIEB DO RŠ  ZO  DŇA  08.10.2015

 

 

1./       Voľba zástupcov rodičov – vydaných 54 hlasovacích lístkov

Hlasovania sa zúčastnilo 38 rodičov

 

Ing. Porubská  Alena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 hlasov

Ing. Gondášová Jana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 hlasov

Bc. Košútová  Petra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15 hlasov   . . . . . . .   3 miesto

Ing. Sivoková  Martina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     22 hlasov   . . . . . . .  1 miesto

Šuleková   Petra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        6 hlasov

Merčiaková  Soňa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       4 hlasy

Sováková  Zuzana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       9 hlasov

Machavová  Mária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     16 hlasov  . . . . . . .   2 miesto  

Vreštiaková  Miroslava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1 hlas

 

 

2./       Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov 

 

 

1 miesto počtom hlasov 7 získala   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ANNA  AGÓČOVÁ

2 miesto počtom hlasov 6 získala   . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ANETA  GIBALOVÁ

 

 

3./       Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov 

 

1 miesto počtom hlasov 4 získala   . . . . . . . . . . . . . . . . . .MÁRIA  TREBUĽOVÁ