Odhlasovanie stravy

 

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca na tel.č.: 0950 407 794         

 

prípadne volať na číslo   045/54 97 280     

 

Odhlasovanie dieťaťa zo stravy prebieha nasledovne:

  • pondelok až piatok do 7.00 hod. rána

V prípade, že sa tak nestane, uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú jednotku.

Ak dieťaťa  ochorie a zákonný zástupca  neodhlási dieťa včas zo stravy, môže si obed v prvý deň ochorenia dieťaťa prevziať do obedára (priniesť vlastný) v čase od 10.30 hod. –  do 11.00 hod. vo výdajni stravy (vchod do riaditeľne).

Žiadame rodičov, aby neodhlasovali deti prostredníctvom pani učiteliek.


Po dlhšej neprítomnosti v materskej škole je potrebné dieťa prihlásiť na stravu najneskôr do 7.00 hod. ráno.


 

Materská škola - stravníci od 2 do 6 rokov

 

Desiata            Obed            Olovrant           SPOLU        Príspevok rodiča na réžijné náklady        Úhrada rodičom spolu

0,26e              0,64e            0,22e            1,12e                            0,20e                                            1,32e

Prihláška na stravovanie

 

Prihláška__na__stravovanie.docx (18354)

 

Na základe Odborného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene k stravovaniu iných stravníkov z dňa 15.06.2004 v zmysle zákona NR SR 272/94 (596/2002) Z. z. o ochrane zdravia ľudí a pre výdaj stravy pre neprítomné deti v materskej škole podľa  Prevádzkového poriadku zariadenia školského stravovania  pri Materskej škole, J. Kráľa č. 1615 v Hriňovej s účinnosťou od 01.01.2011,

sa strava vydáva len v presne stanovenom čase a to

od 1030 do 1100.

Bližšie informácie a zdôvodnenie konania u vedúcej ŠJ.   Odborné stanovisko RÚVZ Zvolen a Prevádzkový poriadok zariadenia školského stravovania   k nahliadnutiu u vedúcej ŠJ.   Za porozumenie ďakujem.

                                                                   

Mária Trebuľová, vedúca ŠJ pri MŠ