Oznam

 

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že na stránke www.msjkrala.webnode.sk

končíme s uverejňovaním fotiek a aktuálnych príspevkov.

 

Od mája 2017 máme novú webovú stránku.

Našu materskú školu nájdete na

 

www.materska-skola-jarabinka.estranky.sk

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Enviromentálna aktivita:

Téma:

OBJAVUJEME SVET HMYZU

bude  zrealizovaná dňa: 30.05.2017  o 8,30 hod.

/4. trieda /.

Predstavíme si hmyz, ktorý žije s nami v záhrade, zahráme sa krátku hru na hmyz, vyrobíme si motýle. Predstavíme si domček pre hmyz.

 

www.chkopolana.eu/envirovychova/enviro-programy/

 

 

 

Zápis detí do Materskej školy, Ul. Janka Kráľa č. 1615, Hriňová na školský rok 2017/2018

od 24. apríla do 31. mája 2017

Milý nový kamarát, prišiel by si ku nám rád?

Nech sa páči - nastal čas, aby si bol jedným z nás! 

Máš rád kocky, stavebnice? Máme ich tu na tisíce.

Naučíš sa strihať, kresliť, maľovať, cvičiť, aj tvorivo pracovať.

Riešiť ťažké úlohy a hádanky,  pomôže ti počítač i múdre písanky. 

Ak zatúžiš po pohybe a dobrej nálade,  zahráme sa spolu v školskej záhrade.

 

Ponúkame Vám:

Ø  Školský vzdelávací program "Jarabinka" zameraný na environmentálnu a prosociálnu výchovu

Ø  Individuálny prístup s rešpektovaním potrieb detí

Ø  Podnetné prostredie -  priestranný školský areál, ktorý je obohatený o lezeckú stenu a pohyblivú kladinu

( získané z projektu SPP )

Ø  Prácu s počítačom, edukačnými programami RNA, ACTIVE INSPIRE, CIRKUS ŠAŠA TOMÁŠA, ŠKôLKA HROU, prácu s včielkou BEE - BOT, interaktívnou tabuľou a interaktívnou stenou

Ø  Účasť na výtvarných súťažiach, zapojenie sa do edukačných projektov "Medvedík Nivea", "Veselé zúbky", enviromentálnych projektov CHKO Poľana, organizovanie športovej akcie "Športovou cestičkou ku zdraviu"

Ø  Odborné poradenstvo a konzultačnú činnosť

Ø  Divadelné predstavenia odohrané kvalitnými hercami priamo v našej Materskej škole

Ø  Návštevu rôznych kultúrnych podujatí ( výstavy, zdobenie mestského vianočného stromčeka, muzikály ... )

Ø  Výuku anglického jazyka podľa záujmu rodičov

      Ø  Stravu pripravovanú vo vlastnej školskej jedálni     

 

                                                                    Kontakty:                                                                             

tel. číslo: 045/54 97 280

e-mail: msjanka.krala@zoznam.sk

web: www.msjkrala.webnode.sk

 

Tlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie
je možné vyzdvihnúť si v materskej škole
alebo stiahnuť z web stránky materskej školy.


          

OZNAM

 

Vážení rodičia a priatelia školy, našej materskej škole môžete pomôcť

darovaním 2 % z Vašich daní.

Stačí ak vyplníte tlačivá nášho Občianskeho združenia              

" JARABINKA" (Materská škola, Ul. J. Kráľa),

ktoré si môžete prevziať od učiteľov jednotlivých tried,

alebo stiahnuť z web stránky:

https:// msjkrala.webnode.sk/tlaciva-na-stiahnutie/

Peniaze použijeme na zakúpenie hračiek,

pomôcok na výuku alebo podľa potreby.

 

 

Na stretnutí rodičov dňa 29.09.2016 sa odsúhlasilo nasledovné:

 

Krúžok anglického jazyka

 

sa bude vyučovať v IV. triede od mesiaca október,

každý utorok.

Deti budú rozdelené na dve skupiny

1. skupina : o 14.30 hod.

 2. skupina : o 15.00 hod. 

 

Krúžok je určený pre deti od 5 rokov,

bezplatne cez Súkromné centrum voľného času Majáčik Detva,

vyučujúca bude Mgr. Ľubica Šufliarska.

 

 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2016-2017

 

 

 

RADA  ŠKOLY  PRI  MATERSKEJ  ŠKOLE UL. J. KRÁĽA  Č. 1615, HRIŇOVÁ

 

VÝSLEDKY VOLIEB DO RŠ  ZO  DŇA  08.10.2015

 

 

1./       Voľba zástupcov rodičov – vydaných 54 hlasovacích lístkov

Hlasovania sa zúčastnilo 38 rodičov

 

Ing. Porubská  Alena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 hlasov

Ing. Godnášová Jana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 hlasov

Bc. Košútová  Petra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15 hlasov   . . . . . . .   3 miesto

Ing. Sivoková  Martina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     22 hlasov   . . . . . . .  1 miesto

Šuleková   Petra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        6 hlasov

Merčiaková  Soňa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       4 hlasy

Sováková  Zuzana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       9 hlasov

Machavová  Mária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     16 hlasov  . . . . . . .   2 miesto  

Vreštiaková  Miroslava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1 hlas

 

 

2./       Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov 

 

 

1 miesto počtom hlasov 7 získala   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ANNA  AGÓČOVÁ

2 miesto počtom hlasov 6 získala   . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ANETA  GIBALOVÁ

 

 

3./       Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov 

 

1 miesto počtom hlasov 4 získala   . . . . . . . . . . . . . . . . . .MÁRIA  TREBUĽOVÁ