Oznam

 

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že na stránke www.msjkrala.webnode.sk

končíme s uverejňovaním fotiek a aktuálnych príspevkov.

 

Od mája 2017 máme novú webovú stránku.

Našu materskú školu nájdete na

 

www.materska-skola-jarabinka.estranky.sk

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Environmentálna aktivita v 4.tr: "Spoznávame les" v spolupráci s CHRÁNENOU KRAJINNOU OBLASŤOU : EKOCENTRUM POĽANA

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti v šk. roku 2015/2016

 

- Web stránka materskej školy

- Programy podpory digitalizácie škôl ,,Škôlka hrou"

- Ďalší ročník Nivea medvedík

- Celoškolské a triedne ZRŠ

- 1 krúžkok anglického jazyka

- Školenie zdravotníkov v SČK Zvolen

 

Naše akcie:

- Rodičovské združenie spojené s ochutnávkou zdravých nátierok

- Deň mlieka

- Logopedická depistáž

- Environmentálna výchova – 2 vzdelávacie programy – Správa CHKO – Poľana, Zvolen:

  • Cesta do stredu Zeme
  • Spoznávame les

 

- Skríningové vyšetrenie zraku

- Knihy  IKAR

- Divadlo „ Ako sa Gašpar stal kráľom“

- Deň starých rodičov a bývalých zamestnancov

- Deň jablka s Ligou proti rakovine

- Zber papiera a plastov s Máriusom Pedersenom

- Filmové predstavenie ,,Mimoni"

- Divadlo Slniečko ,,Malí huncúti"

- Divadlo Pod balkónom ,, Zvonček - Konček" s odovzdávaním balíčkov

- Zdobenie mestského stromčeka - ozdoby zhotovovali deti

- Lucie v materskej škole

- Divadlo z Banskej Bystrice ,, O psíčkovi a mačičke“

- Výstava a film Vodná nádrž Hriňová 50 rokov prevádzky

- Projekt „ Zdravé dieťa“ od spoločnosti Axxon Pharma – Science, s.r.o.

- Stretnutie uč. 1.roč. ZŠ s rodičmi

- Fašiangový karneval

- Svetový deň zdravia

- Deň narcisov

- Sokoliari „ Falkonari“

- Fotografovanie detí mdesign – M. Ľuptáková

- Divadlo „Kamaráti“

- Deň matiek   1,2, 3 , 4 trieda besiedka

- Deň Zeme

- Hudobné divadlo „Čekovský“

- Otvorená hodina v ZUŠ

- Muzikál ZUŠ „ Nočnou krajinou“

- Výchovný koncert Jána Juhasza

- Výstava poľovníckych trofejí

- Premiéra filmu "Poľana"

- Fotografovanie

- Svetový deň „ Pohybom k zdraviu“

- Návšteva v 1. roč. ZŠ

- Športovou cestičkou za zdravím 4. Ročník 

- Divadlo „ Dlhý, široký, bystrozraký“, tvarovanie  balónov

- Účasť na vystúpení DFS ,,Deti pod poľanou"

- Rozlúčka predškolákov z MŠ – TABLÁ

- Besiedka krúžkovej činnosti anglického jazyka

- Výlet Piešťany – Výhra súťaže „Prečo?“, výlet loďou po Váhu a jazere Sĺňava, vojenské a historické  

   múzeum, edukačné aktivity:

  • Malý elektro – energetik
  • Záhrada 4 živlov

 

Výlet do Piešťan - návšteva Elektrárne, plavba loďou po Sĺňave, návšteva vojenského historického múzea

   ŠKOLSKÝ ROK 2015-2016

 

 

Školský rok 2014-2015

September -     Svetový deň mlieka v školách

Október      -     Vystúpenie detí s krátkym programom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, venované bývalým zamestnancom našej MŠ

                   -      Hurá do Afriky

 

November  -     Divadelné predstavenie "Soľ nad zlato"

December   -    Návšteva klinického logopéda za účelom posúdenia úrovne reči detí

                  -     Mikuláš a Rozprávka o Vianočníčkovi

                  -     Zdobenie mestského vianočného stromčeka

                  -     Od Lucie do Vianoc - koledníci

                  -     Divadelné predstavenie "O Snehuľkovi a Snehuľke"

Január       -     Divadelné predstavenie "O Jurkovi s kozou"

Február      -     KARNEVAL

                   -    Stretnutie rodičov s pani učiteľkami prvého ročníka ZŠ

Marec         -    Výstava šľabikárov z celého sveta

                   -    Bubácka rozprávka

                   -    Výstava parožia a lesníckych trofejí, lesná pedagogika

                   -    Divadelné predstavenie " O Dobromilovi a Lenimírovi"

Apríl           -     Deň zúbkov 

                   -    Divadelné predstavenie "Smiechotisko"

                   -    Fotografovanie

                   -    Skríningové vyšetrenie zraku

Máj             -    Jarná brigáda za účasti rodičov

                   -    Besiedna ku "Dňu Matiek"

                   -    Deň otvorených dverí ZUŠ     

                   -    Návšteva ukážkovej vyučovacej hodiny na ZŠ

Jún              -    MDD - Športová akcia usporiadaná našou MŠ v spolupráci s mestom Hriňová - 3. ročník "Športovou cestičkou ku zdraviu"

                   -    Rozlúčka predškolákov

                   -    Muzikál ZUŠ Hriňová "Princezná nad zlato"

     

 

Školský rok 2013 - 2014

 

September  -     slávnostné posedenie s bývalými zamestnancami školy k mesiacu "Úcty k starším"

December    -     Mikulášska besiedka

                    -      tvorivé dielne v spolupráci s občianskym združením Detviansky Tulipán

                    -     Výzdoba mestského vianočného stromčeka

                    -     Od Lucie do Vianoc - koledníci

Január         -     21.1. 2014 - Prednáška pre rodičov  - „Je moje dieťa zrelé do školy?“

Február        -     KARNEVAL

Marec          -    Výstava lesníckych trofejí + film o prírode

                    -     Návšteva knižnice

Apríl            -     29. 04. 2014 nás navštívili policajti - psovodi zo Zvolena

                          -       Prednáška pre rodičov na tému starostlivosti o chrup u detí predškolského veku  od dipl. dent. hygieničky Viery Gondovej

                          -       "Deň veselých zúbkov"

Máj              -     Tvorivé dielne predškolákov  " Zdobenie medovníkov" v spolopráci s občianskym združením Detviansky Tulipán

                    -     Muzikál " Vymenená princezná"

                    -      Deň otvorených dverí v ZuŠ Hriňová

Jún               -      Fotografovanie predškolákov na tablo

                    -      návšteva ukážkovej vyučovacej hodiny na ZŠ

                    -       MDD -2. ročník celoškôlkárskej akcie usporiadanej našou MŠ v spolupráci

                          s mestom Hriňová "Športovou cestičkou ku zdraviu"

                    -      rozlúčka predškolákov

                    -      koncoročný výlet predškolákov na Košútku

                    -      Deti pod Poľanou

       

Školský rok 2012-2013

September -    divadelné predstavenie „Zeleninová pohádka“

                  -     návšteva klinického logopéda za účelom posúdenia úrovne reči detí

Október     -      fotografovanie na identifikačné karty

                  -     divadelné predstavenie "O kozliatkach"

December  -     Mikulášska besiedka

                  -     Výzdoba mestského vianočného stromčeka

                  -     Od Lucie do Vianoc - koledníci

Január       -     divadelné predstavenie "O smutnom kráľovi"

                  -     ZRŠ III. a IV. triedy za účelom posúdenia školskej zrelosti a

                        prípravy detí na zápis do školy, na stretnutí boli prítomné

                        aj učitelky I. stupňa -  Mgr. Gondová a Mgr. Gallová,

                        ktoré oboznámili rodičov s požiadavkami pre úspešný

                        nástup do 1. ročníka základnej školy

Február      -     KARNEVAL

Marec         -    Výchovný koncert - Viktor

                   -    Muzikál " Aladínova čarovná lampa "

                   -    divadelné predstavenie " Ako vajce zmúdrelo "

Apríl           -     Deň zúbkov     

                   -     Muzikál „Pamodaj šťastia"

                   -     Výchovný koncert pre deti

                   -     Tvorivé dielne v spolupráci s občianskym združením Detviansky Tulipán

Máj              -     Sokoliari Falkonarii

                   -     Deň Matiek

Jún             -      Deň otvorených dverí ZUŠ

                   -      Fotografovanie predškolákov na tablo

                   -      MDD -  Klaunovanie s bublinami

                   -      návšteva ukážkovej vyučovacej hodiny na ZŠ

                   -      medziškôlkárska akcia usporiadaná našou MŠ v spolupráci

                          s mestom Hriňová "Športovou cestičkou ku zdraviu"

                   -      rozlúčka predškolákov

                   -      Deti pod Poľanou