Oznam

 

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že na stránke www.msjkrala.webnode.sk

končíme s uverejňovaním fotiek a aktuálnych príspevkov.

 

Od mája 2017 máme novú webovú stránku.

Našu materskú školu nájdete na

 

www.materska-skola-jarabinka.estranky.sk

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Divadlo CONCORDIA  odohralo dňa 20. 04. 2017

o 9,00 hod. v II. Triede

ČINOHERNO-BÁBKOVÉ PREDSTAVENIE : 

                    ČERVEŇKRÁĽ   A   ŽLTOVLÁSKA 

na motívy rozprávky P.E.Dobšinského.

Známy príbeh o pyšnej Žltovláske a múdrom Červeňkráľovi, sprevádzaný chytľavými pesničkami a tónmi živej gitary....

Fašiangový karneval

Deti z našej materskej školy a zúčastnili filmového predstavenia "Bociany".

 

Zdobenie stromčeka pred MsKS Hriňová

Dňa 12. decembra o 10. 00 hod. sa deti našej škôlky zúčastnili zdobenia vianočného stromčeka

pred MsKS Hriňová a na ulici Lúčna.

Stromček je ozdobený vianočnými ozdobami, ktoré sme si spolu s deťmi

na túto príležitosť vyrobili.

 

Návšteva Mikuláša

Dňa 02. 12. 2016 o 8,30 hod sa v našej MŠ uskutočnilo stretnutie so spisovateľkou autorkou knihy: 

         ZAJKO  HRAJKO A JEHO KAMARÁTI Z FARMY   

Mgr. Silviou Gajdošovou, PhD.

 

Stretnutie bolo obohatené divadelným predstavením    

                                  ZAJKO  HRAJKO  A  ROHATÁ  PRÍŠERA.


Po ukončení predstavenia  nasledoval 30 min. projekt „Každý je výnimočný“   ( zameraný na prosociálnu výchovu s hlavným hrdinom rozprávky) a beseda so spisovateľkou spojená s podpisovaním zakúpených kníh.

Stretnutie so spisovateľkou autorkou knihy: ZAJKO HRAJKO A JEHO KAMARÁTI Z FARMY Mgr. Silviou Gajdošovou, PhD.

Divadlo z domčeka - predstavenie "O kozliatkach"

Environmentálna aktivita v 4.tr: "Spoznávame les" v spolupráci s CHRÁNENOU KRAJINNOU OBLASŤOU : EKOCENTRUM POĽANA

Spoločné jesenné poobedie s rodičmi 4. triedy

Deň "Úcty k starším"

Divadlo Condordia sa predstavilo s rozprávkou "Huncút Gašpar"

Dňa 29.9.2016 o 1600

sa uskutočnilo celoškolské rodičovské združenie,

kde sa rodičia oboznámili so zmenami, ktoré sa týkajú

našej materskej školy.

Po jeho ukončení pokračovali triedne rodičovské združenia.

Návšteva logopéda

 

Dňa 27. 9. 2016 o 8. 30 hod.

navštívil materskú školu klinický logopéd na posúdenie reči detí.

ŠKOLSKÝ ROK 2016-2017

 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti v šk. roku 2015/2016

 

- Web stránka materskej školy

- Programy podpory digitalizácie škôl ,,Škôlka hrou"

- Ďalší ročník Nivea medvedík

- Celoškolské a triedne ZRŠ

- 1 krúžkok anglického jazyka

- Školenie zdravotníkov v SČK Zvolen

 

Naše akcie:

- Rodičovské združenie spojené s ochutnávkou zdravých nátierok

- Deň mlieka

- Logopedická depistáž

- Environmentálna výchova – 2 vzdelávacie programy – Správa CHKO – Poľana, Zvolen:

  • Cesta do stredu Zeme
  • Spoznávame les

 

- Skríningové vyšetrenie zraku

- Knihy  IKAR

- Divadlo „ Ako sa Gašpar stal kráľom“

- Deň starých rodičov a bývalých zamestnancov

- Deň jablka s Ligou proti rakovine

- Zber papiera a plastov s Máriusom Pedersenom

- Filmové predstavenie ,,Mimoni"

- Divadlo Slniečko ,,Malí huncúti"

- Divadlo Pod balkónom ,, Zvonček - Konček" s odovzdávaním balíčkov

- Zdobenie mestského stromčeka - ozdoby zhotovovali deti

- Lucie v materskej škole

- Divadlo z Banskej Bystrice ,, O psíčkovi a mačičke“

- Výstava a film Vodná nádrž Hriňová 50 rokov prevádzky

- Projekt „ Zdravé dieťa“ od spoločnosti Axxon Pharma – Science, s.r.o.

- Stretnutie uč. 1.roč. ZŠ s rodičmi

- Fašiangový karneval

- Svetový deň zdravia

- Deň narcisov

- Sokoliari „ Falkonari“

- Fotografovanie detí mdesign – M. Ľuptáková

- Divadlo „Kamaráti“

- Deň matiek   1,2, 3 , 4 trieda besiedka

- Deň Zeme

- Hudobné divadlo „Čekovský“

- Otvorená hodina v ZUŠ

- Muzikál ZUŠ „ Nočnou krajinou“

- Výchovný koncert Jána Juhasza

- Výstava poľovníckych trofejí

- Premiéra filmu "Poľana"

- Fotografovanie

- Svetový deň „ Pohybom k zdraviu“

- Návšteva v 1. roč. ZŠ

- Športovou cestičkou za zdravím 4. Ročník 

- Divadlo „ Dlhý, široký, bystrozraký“, tvarovanie  balónov

- Účasť na vystúpení DFS ,,Deti pod poľanou"

- Rozlúčka predškolákov z MŠ – TABLÁ

- Besiedka krúžkovej činnosti anglického jazyka

- Výlet Piešťany – Výhra súťaže „Prečo?“, výlet loďou po Váhu a jazere Sĺňava, vojenské a historické  

   múzeum, edukačné aktivity:

  • Malý elektro – energetik
  • Záhrada 4 živlov

 

Výlet do Piešťan - návšteva Elektrárne, plavba loďou po Sĺňave, návšteva vojenského historického múzea

   ŠKOLSKÝ ROK 2015-2016

 

 

Školský rok 2014-2015

September -     Svetový deň mlieka v školách

Október      -     Vystúpenie detí s krátkym programom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, venované bývalým zamestnancom našej MŠ

                   -      Hurá do Afriky

 

November  -     Divadelné predstavenie "Soľ nad zlato"

December   -    Návšteva klinického logopéda za účelom posúdenia úrovne reči detí

                  -     Mikuláš a Rozprávka o Vianočníčkovi

                  -     Zdobenie mestského vianočného stromčeka

                  -     Od Lucie do Vianoc - koledníci

                  -     Divadelné predstavenie "O Snehuľkovi a Snehuľke"

Január       -     Divadelné predstavenie "O Jurkovi s kozou"

Február      -     KARNEVAL

                   -    Stretnutie rodičov s pani učiteľkami prvého ročníka ZŠ

Marec         -    Výstava šľabikárov z celého sveta

                   -    Bubácka rozprávka

                   -    Výstava parožia a lesníckych trofejí, lesná pedagogika

                   -    Divadelné predstavenie " O Dobromilovi a Lenimírovi"

Apríl           -     Deň zúbkov 

                   -    Divadelné predstavenie "Smiechotisko"

                   -    Fotografovanie

                   -    Skríningové vyšetrenie zraku

Máj             -    Jarná brigáda za účasti rodičov

                   -    Besiedna ku "Dňu Matiek"

                   -    Deň otvorených dverí ZUŠ     

                   -    Návšteva ukážkovej vyučovacej hodiny na ZŠ

Jún              -    MDD - Športová akcia usporiadaná našou MŠ v spolupráci s mestom Hriňová - 3. ročník "Športovou cestičkou ku zdraviu"

                   -    Rozlúčka predškolákov

                   -    Muzikál ZUŠ Hriňová "Princezná nad zlato"

     

 

Školský rok 2013 - 2014

 

September  -     slávnostné posedenie s bývalými zamestnancami školy k mesiacu "Úcty k starším"

December    -     Mikulášska besiedka

                    -      tvorivé dielne v spolupráci s občianskym združením Detviansky Tulipán

                    -     Výzdoba mestského vianočného stromčeka

                    -     Od Lucie do Vianoc - koledníci

Január         -     21.1. 2014 - Prednáška pre rodičov  - „Je moje dieťa zrelé do školy?“

Február        -     KARNEVAL

Marec          -    Výstava lesníckych trofejí + film o prírode

                    -     Návšteva knižnice

Apríl            -     29. 04. 2014 nás navštívili policajti - psovodi zo Zvolena

                          -       Prednáška pre rodičov na tému starostlivosti o chrup u detí predškolského veku  od dipl. dent. hygieničky Viery Gondovej

                          -       "Deň veselých zúbkov"

Máj              -     Tvorivé dielne predškolákov  " Zdobenie medovníkov" v spolopráci s občianskym združením Detviansky Tulipán

                    -     Muzikál " Vymenená princezná"

                    -      Deň otvorených dverí v ZuŠ Hriňová

Jún               -      Fotografovanie predškolákov na tablo

                    -      návšteva ukážkovej vyučovacej hodiny na ZŠ

                    -       MDD -2. ročník celoškôlkárskej akcie usporiadanej našou MŠ v spolupráci

                          s mestom Hriňová "Športovou cestičkou ku zdraviu"

                    -      rozlúčka predškolákov

                    -      koncoročný výlet predškolákov na Košútku

                    -      Deti pod Poľanou

       

Školský rok 2012-2013

September -    divadelné predstavenie „Zeleninová pohádka“

                  -     návšteva klinického logopéda za účelom posúdenia úrovne reči detí

Október     -      fotografovanie na identifikačné karty

                  -     divadelné predstavenie "O kozliatkach"

December  -     Mikulášska besiedka

                  -     Výzdoba mestského vianočného stromčeka

                  -     Od Lucie do Vianoc - koledníci

Január       -     divadelné predstavenie "O smutnom kráľovi"

                  -     ZRŠ III. a IV. triedy za účelom posúdenia školskej zrelosti a

                        prípravy detí na zápis do školy, na stretnutí boli prítomné

                        aj učitelky I. stupňa -  Mgr. Gondová a Mgr. Gallová,

                        ktoré oboznámili rodičov s požiadavkami pre úspešný

                        nástup do 1. ročníka základnej školy

Február      -     KARNEVAL

Marec         -    Výchovný koncert - Viktor

                   -    Muzikál " Aladínova čarovná lampa "

                   -    divadelné predstavenie " Ako vajce zmúdrelo "

Apríl           -     Deň zúbkov     

                   -     Muzikál „Pamodaj šťastia"

                   -     Výchovný koncert pre deti

                   -     Tvorivé dielne v spolupráci s občianskym združením Detviansky Tulipán

Máj              -     Sokoliari Falkonarii

                   -     Deň Matiek

Jún             -      Deň otvorených dverí ZUŠ

                   -      Fotografovanie predškolákov na tablo

                   -      MDD -  Klaunovanie s bublinami

                   -      návšteva ukážkovej vyučovacej hodiny na ZŠ

                   -      medziškôlkárska akcia usporiadaná našou MŠ v spolupráci

                          s mestom Hriňová "Športovou cestičkou ku zdraviu"

                   -      rozlúčka predškolákov

                   -      Deti pod Poľanou