1. trieda: 

triedna učiteľka................................ Renáta Uhrínová

           učiteľ  ................................. Mgr. Mária Valigurová

                          

                              2. trieda:

 

triedna učiteľka................................ Aneta Gibalová

           učiteľka................................ Mária Uhrinová

 

                              3. trieda:

triedna učiteľka............................... Anna Agóčová

           učiteľka............................... Martina Csanková

 

                            4. trieda

triedna učiteľka.................................Verona Melichová

           učiteľka................................ Mgr. Monika Krétová