Návšteva Mikuláša

ZAJKO HRAJKO A JEHO KAMARÁTI Z FARMY

Divadlo z domčeka - predstavenie "O kozliatkach"

Environmentálna aktivita: Spoznávame les.

Zážitkové učenie v TESCU

Ďeň jablka

ŠKOLSKÝ ROK 2016-2017