Milí rodičia!

   V tomto bloku sa môžete dozvedieť, na akých projektoch naša materská škola pracuje, do akých súťaží sa zapája, aby sme získali finančnú alebo vecnú odmenu. Radi privítame, ak nás informujete o súťaži alebo projekte,  ktorý bude pre nás vhodný.

      Vopred veľmi pekne  ďakujeme.   

Oznam

 

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že na stránke www.msjkrala.webnode.sk

končíme s uverejňovaním fotiek a aktuálnych príspevkov.

 

Od mája 2017 máme novú webovú stránku.

Našu materskú školu nájdete na

 

www.materska-skola-jarabinka.estranky.sk

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Naša materská škola sa zapojila do projektu: MEDOVNÍKOVÉ MESTO HRIŇOVÁ

 

V školskom roku 2016/2017 sa deti predškolského veku IV. triedy opäť zapoja do projektu z oblasti Environmentálnej výchovy pre MŠ a I. stupeň ZŠ ponúkanými Ekocentrom pri správe Chránenej krajinnej oblasti  Biosferická rezervácia Poľana.

 

Nasledovné vzdelávacie programy sa budú realizovať priamo v našej MŠ v súlade s obsahovým zameraním Školského vzdelávacieho programu-Jarabinka.

 

1. Téma:SPOZNÁVAME LES    zrealizovaná dňa: 26.10.2016   o 10,00 hod.

Budeme sa učiť rozpoznávať čo je v lese jedlé a čo jedovaté, ukážeme si obyvateľov lesa a ich zvierací šatník, zahráme sa pohybovú hru na stromy a vyskúšame šikovné ručičky v krátkých tvorivých dielňach.

 

2. Téma:KOHO NÁJDEME V KRMÍTKU?  zrealizovaná dňa: 20.01.2017  o 8,30 hod.

Zahráme sa na vtáčiky v krmítku, predstavíme vtáčie druhy zimujúce na Slovensku a ich jedálniček, vyrobíme si vlastných vtáčikov.

 

3. Téma: OBJAVUJEME VODNÝ SVET  zrealizovaná dňa: 22.03.2017 o 8,30 hod.

Zahráme si pantomímu o kolobehu vody, vyskúšame si byť rybami a vnímať ich pocity, keď človek ničí ich prirodzené prostredie. Nakreslíme si svoju vlastnú rieku.Budeme diskutovať o tom, čo je to voda a čo pre nás znamená. Ukážeme si drobné živočíchy, ktoré žijú vo vode.

 

4. Téma: OBJAVUJEME SVET HMYZU   zrealizovaná dňa: 30.05.2017  o 8,30 hod.

Predstavíme si hmyz, ktorý žije s nami v záhrade, zahráme sa krátku hru na hmyz, vyrobíme si motýle. Predstavíme si domček pre hmyz.

 

www.chkopolana.eu/envirovychova/enviro-programy/

 

ŠKOLSKÝ ROK 2016-2017

 

          Projekty do ktorých bola  materská škola zapojená 

        v šk. roku 2015/2016

            - Program podpory digitalizácie škôl, Škola hrou

            - Nivea medvedík -pracovné zošity pre deti

            - Výtvarné projekty - Dúhový kolotoč, Prechádzky umením, Koliba

            - Projekt "Receptúry v školských jedálňach očami detí"

            - Enviromentálne projekty "Cesta do stredu Zeme" , "Spoznávame les"

            - Súťaž "Prečo" - výhra vzdelávacie aktivity v Elektrárni Piešťany

            - Projekt "Proxík"

            - Projekt "Za zdravé deti v materských školách" -  získali sme infračervený

               teplomer

            - Projekt "Zdravé dieťa" - vitamínové produkty pre deti

            - Nadácia Allianz,  projekt „ Dopraváčik Jarabáčik“

            - Nadácia Volkswagen Slovakia „ Bezpečne na cestách“

            - Projekt "Prvá Stavebná sporiteľňa deťom"

            - Marius Pedersen - zber papiera a plastov

 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2014-2015

 • Naša materská škola sa koncom školského roka 2013/2014 zapojila do

  národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”. V rámci úspechu projektu získala naša materská škola digitálny set, ktorý obsahuje interaktívnu tabuľu, notebook a tlačiareň.

 • Na začiatku školského roka 2014-2015 sa naša MŠ zapojila do" Programu digitalizácie škôl".

  Hlavným cieľom tohto programu je digitalizácia a dlhodobá podpora škôl pri implementácii informačných technológií a moderných metód do pedagogickej praxe.

  V rámci programu sme obdržali metodickú príručku Škôlka hrou.

 • Aj v novom školskom roku sme vyplnili prihlášku a zapojili sa do  INTEGRAČNÉHO A VZDELÁVACIEHO PROGRAMU"S MEDVEDÍKOM NIVEA SPOZNÁVAME SVET".

 • V mesiaci október sa III. trieda zúčastnila súťaže "Viem,čím budem a prečo".

 • Naše deti rady počúvajú príbehy a rozprávky, preto sa deti 3. triedy rozhodli zapojiť do projektu "Vráťme knihy do škôl".

 • Kresby detí 3. triedy sme zaslali do súťaže"Žitnoostrovské pastelky 2015"

 • Súťaž pre materské školy"Paranit"- kresby Viktorky Olšiakovej, Barborky Báťkovej a Andrejka Hrončeka boli ocenené a naša materská škola vyhrala kostými princa a princeznej.

 • Do súťaže "Zelený svet" - obrázok "Pohľadnica pre tetu Lenku do Paríža" tvorila Viktorka Olšiaková /3.trieda/, Adam Rusnák a Tomáš Buštor - "Pozdravy zo Slovenska" /4.trieda

 • Základná umelecká škola Svätozára Stračinu, Štúrova 12 Detva, udeľuje cenu riaditeľa školy Andrejkovi Hrončekovi vo výtvarnej súťaži "Hrady a zámky"

 • 3. a 4. trieda sa zapojila do vzdelávacieho projektu "VESELÉ ZÚBKY". Do súťaže zaslala fotografie z Dňa veselých zúbkov a vyrobených Zubožrútov.
 • "Pikulíkove veselé pastelky" - deti kreslili na tému "Veľké dobrodružstvá malej kolobežky"  Výhra - Strieborná kolobežka:  Barborka Báťková, MŠ J. Kráľa 1615, Hriňová
 • Výhra p.uč. Gibalovej v súťaži o pružinovú  hojdačku zajačik od firmy "Najkrajšie detské ihriská" bola venovaná deťom našej materskej školy.

 • Deti 3. triedy sa zúčastnili celoslovenskej výtvarnej súťaže "Krása ukrytá v rozprávkach"

  pod záštitou Indického veľvyslanca, jeho exelencie Shri Param Jit Mann. Medzi víťazné výtvarné diela patrí aj práca Laury Kopčíkovej z 3. triedy našej MŠ.

 • Deti 3. triedy

  prijali  pozvanie a stali  sa súčasťou unikátneho edukačného projektu pre deti a mládež s názvom

  Prečo?“.

  Ide o celoštátny projekt neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky, prostredníctvom ktorého chceme zvýšiť záujem mladej generácie o štúdium technických a prírodných vied.

            ŠKOLSKÝ ROK 2013-2014

 • Deti 4. triedy sa zapojili s princom PARANITOM do súťaže o výtvarné potreby v hodnote 200 eur. 
 • Naša MŠ poskytuje mliečne výrobky dotované Európskou úniou v rámci európskeho školského mliečneho programu.
 • Kravičku, ktorú vyrobili deti 3. triedy, zasielame do súťaže ENVIRO - recyklujeme odpadový materiál.


 • Dňa 16.9. 2013 sa predškoláci 3. a 4. triedy zúčastnili výtvarného

  projektu  pre materské školy „Schauma škôlkam“ Naša MŠ získala v projekte  výhru v podobe balíčka výrobkov od spoločnosti Henkel v hodnote 100 eur.

 • Jesenná súťaž Marťankovia

  Zo všetkých prác, ktoré zaslali deti našej MŠ, sa šťastie usmialo na  Adamka Rusnáka a Dianku Štoudkovú zo 4. triedy.

  Naše poďakovanie patrí aj pani Ing. Miartušovej Miriam, Brand manager, Walmark spol.s.r.o., vďaka ktorej 3. a 4. trieda obdržala balíček s perami MARŤANKOV.

 • Výhry od Avent Philips rozžiarili detské očká - získali sme sady plastových tanierikov a príborov.

 • 3 trieda súťažila  - skladala  ORIGAMI  - líštičku, mačičku a psíka a zaslala fotografie do súťaže.

  Súťaž organizovala spoločnosť ABC materské školy pre všetky deti predškolského veku od 2 do 6 rokov.

 • Súťaž "Nakresli svojho Integráčika" - výhercami sa stali Samuel Gallo a Lucka Machalová, ktorí boli odmenení hodnotnými cenami.
 • Základná umelecká škola Svetozára Stračinu v Detve udeľuje diplom a cenu Barbore Báťkovej MŠ J. Kráľa za 2. miesto v I. kategórii 4. ročníka výtvarnej súťaže na tému "Krásy prírody".

 • Deti 3. triedy svoje práce zaslali do súťaže "Zelený svet"

 • Mesto Hriňová usporiadalo 30.-31.5.2014  kultúrno - charitatívnu akciu SavePoint - Bod návratu.  Práce našich detí na tému "Milujem život" boli vystavené v dňoch 30.-31.5.2014 v MsKs Hriňová. Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže "Milujem život" bolo 31.5.2014 o 18.00 hod, výtvarné práce Vašich detí si ktokoľvek mohol zakúpiť za dobrovoľný príspevok. Výťažok z celého podujatia poputuje na detskú onkológiu do Banskej Bystrice.

  Výhercovia výtvarnej súťaže "MILUJEM ŽIVOT" :

  I. kategória - Alexandra Golianová, Martin Valigura, Nella Franeková, Samuel Gallo

   

Prehľad projektov, do ktorých sa naša MŠ zapojila v roku 2012/2013
 • Na začiatku škol. roka 2012-2013 sa 4. trieda zapojila do projektu PEKNÉ nePEKNOSTI... Deti si vyrábali vlastné výrobky z hliny.
 • S hotovými dielkami si vyzdobili svoje mesto, MŠ aj triedu... Za krásne prežitý deň ďakujeme Lesanke - Veronike Renčkovej
 • 3. trieda sa zapojila do súťaže s PerDormire... - kde deti tvorili "Ľadových medvedíkov" rôznymi technikami.
 • V roku 2013 sme sa zapojili do grantového programu Tesco pre zdravšie mestá v spolupráci s  Nadáciou Pontis. Našim cieľom pri vypracovaní projektu s názvom  "Čarovný svet školskej záhrady" bolo  zlepšenie kvality životného priestoru pre deti a vytvorenie pekného a bezpečného miesta na hranie, športové a relaxačné aktivity. Vzbudiť u detí záujem o prírodu prostredníctvom realizovania rôznych edukačných aktivít na pobyte vonku, a tým u detí podporiť všetky vzdelávacie oblasti rozvoja, ako základ pripravenosti detí na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

        (Vypracovali Mgr. Mária Ľuptáková, Aneta Gibalová)

 • Víťazným Projektom "Športovou cestičkou ku zdraviu " v spolupráci s nadáciou  SPP  chceme u detí vytvoriť pozitívny vzťah k športu, prebudiť radosť zo súťaženia, vytvoriť atraktívne a bezpečné prostredie na rozvíjanie pohybových aktivít. Projekt vedie k psychomotorickému vývoju detí a prehĺbi spoluprácu medzi troma materskými školami v meste Hriňová. Finančné prostriedky boli použité  na zakúpenie športovej zostavy do školskej záhrady /lezecká stena, pohyblivá kladina/.

       (Vypracovala Mgr. Mária Ľuptáková, Aneta Gibalová )

 • Zapojili sme sa do projektu nadácie Volkswagen Slovakia "Bezpečne na Cestách". Hlavným cieľom projektu s názvom

     " Iba farba zelená, voľnú cestu znamená" je zvýšenie vedomostí a zlepšenie orientácie detí v cestných dopravných        situáciách. Zábavnou a hravou formou chceme deti pripraviť na samostatný a bezpečný pohyb v cestnej premávke.

       (Vypracovala Mgr. Mária Ľuptáková, Aneta Gibalová)

 • V apríli 2013 sme pre deti 3. tiedy pripravili  tvorivé dielne v spolupráci s občianskym združením "Detviansky Tulipán", ktorý sa zaoberá rozvojom tradičných remesiel v Podpoľaní. Deti modelovali zo slaného cesta a samovypaľovacej hmoty, z ktorej tvorili srdiečka pre svoje mamičky.