Témy Jarabinky

 

ŠKVP „Jarabinka" je rozdelený do 10 obsahových celkov /september až jún/, pričom každý z nich je tvorený dvoma témami:

 

 

OBSAHOVÉ CELKY TÉMY TÝŽDŇA

Školská brána Jarabinky

víta deti zavčas rána.

Vojdi do nej kamarát, budeme sa spolu hrať.

 

 1. Ja a moji kamaráti
 2. Škôlka a jej okolie

 

Jeseň v Jarabinke kraľuje,

teplými farbami maľuje.

 1. Farebná jeseň a jej plody.
 2. Rastieme zdravo

 


Čas sa kráti, šarkan letí,
v Jarabinke plno detí
cvičí, skáče, robí ruch,
v zdravom tele zdravý duch.

 
 1. Keď vonku prší
 2. Zdravé telo

 

 

Keď sa stromček rozsvieti,

nedočkavé očká detí

v Jarabinke čakajú,

vianočné prekvapenia pod stromčekom hľadajú.

 

 

 1. Čakáme ťa Mikuláš
 2. Čarovné Vianoce

 

Zima nám všetkým núka

v Jarabinke sniežik biely ako múka.

Poď sa s nami teraz hrať,

snehuliaka postavať.

 

 1. Vtáky a zvieratká v zime
 2. Zimné športy

 

Vonku fúka metelica,
bude veľká zábava,
deti z Jarabinky
na Fašiangy zvoláva.
 1. Veseľme sa kým je čas, kým je zima, kým je mráz
 2. Výlety do vesmíru

 

Z rozprávky do rozprávky
kniha sa otvára,
Jarabinkine tajomstvá spoznáva.
 1. Z rozprávky do rozprávky
 2. Špinďúra v kráľovstve čistoty ( Deň vody, význam vody, ekológia )

 

Keď sa v Jarabinke prebúdzajú stromy, kríčky,

zavítajú k nám lastovičky.

 

 1. Les a príroda sa prebúdza( príroda, les, Deň Zeme, rast rastliny zo semienka, environmentálna výchova )
 2. Veľkonočné prekvapenia

 

V Jarabinke veľký sviatok krásy,
každý do kroku zaspieva si.
 1. Srdce dokorán
 2. Rozkvitnutá lúka( hmyz, záhradné, lúčne kvety, liečivé rastliny,  počasie )

 


Detí ako roj včielok z úľa letí, zlaté slnko v Jarabinke svieti.
 1. Cestujeme po Slovensku ( Bratislava, štátny znak, dopravné prostriedky, značky, exotické zvieratá )
 2. Hurá, leto je tu ( MDD, oslavy )